De Kabbalist: van A tot Z

Hollywood kan de trompetten alvast klaarleggen; scénes als deze zijn geschreven voor de film
– De Volkskrant

Een bijzonder clevere kruising tussen De Da Vinci Code, De Alchemist en Indiana Jones. Kimpen heeft heel goed begrepen dat je wijsheid moet combineren met alledaagsheid om je lezers in de ban te houden.
– De Standaard

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zimra

Personage geïnspireerd op Rabbi David ben Abi Zimra die leefde van 1479 tot 1573. Hij was een bekende Spaanse kabbalist die op dertien jarige leeftijd met zijn ouders naar Tsfat verhuisde. Later verhuisde hij naar Cairo en in 1517 was hij de hoofdrabbijn van Egypte. Hij bleef dit veertig jaar lang. Hij werd een belangrijke leraar en telde onder zijn studenten Itschak Luria die hem zou overvleugelen. Hij had veel invloed in de gemeenschap, zowel sociaal als politiek, niet in het minst door zijn overvloedig fortuin. In 1524 werd hij samen met elf andere vooraanstaande leden van de Joodse gemeenschap gegijzeld door Ahmed Pasha, de Turkse gouverneur van Egypte. Maar hoge officieren van zijn staf verraadden Ahmed en doodde hem toen hij uit de hamman kwam. De gijzelaars werden vrijgelaten. Nadat Zimra afstand nam van zijn positie in Cairo, woonde hij even in Jeruzalem maar bleef daar niet lang vanwege de hoge belastingen. Hij verhuisde naar Tsfat en stelde zijn kennis ter beschikking aan Karo. Hij schreef vele werken, waaronder antwoorden op duizenden vragen over de Joodse wetgeving. Zo werd hem onder meer gevraagd langs welke kant Joden de tempelberg moesten betreden om eer te doen aan het gebod de vernietigde tempel eer te bewijzen. Hij beantwoordde deze vraag met gedetailleerde zorgvuldigheid en zijn aanwijzingen worden tot op de dag van vandaag opgevolgd.
Zie ook: Bir al-Aruah, Falasja, Itschak Luria, Karo.

Zohar

"Het boek der schittering" of ‘Pracht’. Het is een commentaar op de Torah geschreven in Aramees en Hebreeuws. Het beschrijft de wandeltochten van vier rabbijnen (waarvan Sjimon bar Jochaj de belangrijkste is) die onderweg inzichten aan elkaar onthullen over de geheimen van de Torah. Het bevat mystieke discussies over de schepping van de mens, de aard van goed en kwaad en hoe onze daden de bestemming van onze ziel beïnvloeden. Andere onderwerpen zijn de natuur van God, het ontstaan en de structuur van het universum, de eigenschappen van zielen, zonde, berouw, verlossing enzovoort. Het eerste deel van het boek bestaat uit allegorieën over de natuur en het zielenleven. Het tweede deel onderzoekt de eigenschappen van God, de wereld en de ziel. In het laatste deel heeft bar Jochaj een conversatie met Mozes over de geheimen van de tien geboden. Hoewel het boek in de diepte de geheime betekenissen van de Torah blootlegt, gebeurt dit niet op een gestructureerde, maar eerder associatieve manier. De concrete werkelijkheid van de Torah krijgt in de Zohar een spirituele dimensie. In de Zohar wordt onder meer de theorie van de levensboom (Etz Chaim) en de sefirot onthuld. De basisgedachte is dat alles met alles verband houdt en de schepping een ononderbroken proces is in plaats van een eenmalige gebeurtenis in het verleden. Diverse kabbalacentra werken aan een integrale vertaling van dit omvangrijke werk.
Zie ook: Sjimon bar Jochaj.

TOP

Delen: