De Kabbalist: van A tot Z

Hollywood kan de trompetten alvast klaarleggen; scénes als deze zijn geschreven voor de film
– De Volkskrant

Een bijzonder clevere kruising tussen De Da Vinci Code, De Alchemist en Indiana Jones. Kimpen heeft heel goed begrepen dat je wijsheid moet combineren met alledaagsheid om je lezers in de ban te houden.
– De Standaard

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mazzel Tov

Hebreeuws voor veel geluk.

 

 

 

 

Meekrapwortel

Alizarinerood is een rood pigment dat oorspronkelijk uit de wortels van meekrap gewonnen werd. Het gewas werd twee of drie jaar na de aanplant geoogst. De plant heeft dikke wortelstokken en dunne bijwortels. Deze laatste bevatten de grondstof van de kleur. De wortels werden gedroogd in een droogoven en daarna verpulverd. Het poeder kon als verfstof worden gebruikt. De kleur wordt ook wel kraplak genoemd.

Meer van Tiberias

Het Tiberiasmeer, ook bekend als de zee of het meer van Galilea, of voor Joden als Yam Kinneret, is het grootste zoetwater reservoir in Israël. Het bevindt zich 209 meter onder de zeespiegel, is 21 kilometer lang en 12 kilometer breed. Op het diepste punt is het 42 meter. Het meer heeft de vorm van een harp. De stranden zijn overwegend kiezelstranden. Door de overvloed van water is rond het meer veel vruchtbare landbouwgrond. Het is het meer waar Jezus de storm op zee kalmeerde en over het water liep.
Zie ook: Petrusvis.

     

Menelik

De halfbloed zoon van Koning Salomo en de Koningin van Sheba. Een van oorsprong Arabische naam die "zoon van de wijze" betekent. Menelik wordt beschouwd als de stamvader van het Ethiopische vorstenhuis. Hij en zijn opvolgers zouden in de vele oorlogen in de loop der eeuwen regelmatig gebruik gemaakt hebben van de Ark des Verbonds als een bron ‘van spirituele kracht tegen de agressors’.
De laatste 225ste afstammeling van Menelik, keizer Haile Selassie, ook wel de Leeuw van Juda genoemd, werd in 1974 verdreven door de communistische leider Menghistu. Haile Selassie claimde een rechtstreekse afstammeling te zijn van de Koningin van Sheba.
Zie ook Ark des Verbonds, Falasja, Koning Salomo, Koningin van Sheba.

Meron

De berg van Meron is de hoogste van Galilea. Hij is bekend vanwege de vele grote wijzen die er liggen begraven. De begraafplaats van Sjimon bar Jochaj ligt op de top van de Meron en jaarlijks komen er duizenden gelovigen naar dit graf op zijn sterfdag. Ze zingen, dansen met fakkels, feesten en studeren. Ook is het de traditie om drie jarige jongetjes voor het eerst het haar te knippen op deze dag.

Messias

De gezalfde. Iemand of periode die volgens de joden komt als de wereld door Gods heerschappij wordt rechtgezet. De uitdrijving van de Joden in Spanje werd geïnterpreteerd als ‘de geboortepijnen van de Messias’. De verwachting van de Messias leefde zeer sterk in de 16de eeuw. Zo was er bijvoorbeeld Solomon Molkho (1500-1532) die probeerde om de paus te bekeren tot het Jodendom. Molkho stierf als een martelaar en werd een volksheld. Zo droomde Karo ervan om net als Molkho op de brandstapel te sterven.
Zie ook: Karo, Solomon Molkho.

Midrasj

Betekent ‘onderzoek’ of ‘uitleg’. Onderwijs in de vorm van parabels. Afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord darasj wat uitleggen of onderzoeken betekent.

 

 

 

 

 

Mikve

Ritueel bad voor zowel vrouwen als mannen in geval van religieuze onreinheid. Bijvoorbeeld bij ongesteldheid, na het hebben van gemeenschap en voor het in het huwelijk treden. In Tsfat bevindt zich nog steeds op de begraafplaats de Mikve van Itschak Luria die druk bezocht wordt. Het water is ijskoud. Gebruikers getuigen er soms van het licht en de heiligheid van Itschak Luria te ervaren in deze Mikve.

Mirjam

Mirjam was de zus van Mozes en Aaron. Ze was een profetes. Bij het splijten van de Rode Zee in de woestijn leidt zij de vrouwen met gezang en gedans doorheen het water. Ze had groot aanzien bij het volk. Net als Mozes bereikte ook Mirjam uiteindelijk niet het Beloofde Land. Haar kleinzoon Bezabel was één van de belangrijkste bouwers van de Ark des Verbonds.
Zie ook Waterputten van Mirjam.

 

 

Mohammed

De grondlegger van de Islam die leefde van 570 tot 632. Mohammed wordt in de Islam beschouwd als de laatste profeet van Allah die de geschiedenis van de doorlopende openbaring van Gods wil heeft afgesloten. Zijn woorden worden beschouwd als directe openbaringen van Allah en zijn zowel mondeling als schriftelijk overgeleverd. Later werden ze verzameld en vastgelegd in de Koran.
Zie ook: Islam, Koran, Moslim.

Moriaberg

Een berg in het Oosten van de Oude Stad in Jeruzalem. In 1 Kronieken, Hoofdstuk 21 koopt Koning David van Ornan, een landbouwer, ‘zijn dorsvloer’ om er een altaar voor Jahweh op te richten. Deze dorsvloer was de berg Moria, een berg die al een heilige status had omdat daar Abraham zijn zoon Izaak zou offeren. De zoon van Koning David, Salomo, bouwde op de berg de tempel om de Ark des Verbonds te huisvesten.
Toen in 638 na Christus de Islamieten Jeruzalem innamen werd de naam van de Moriaberg; Haram-esh Sjarief of "het waarachtige heilige". In 691 na Christus bouwde de kalief Abd-el-Malik de "Dom van de Rots" op de plaats van de tempel. Deze koepel werd geplaatst over een rots waarvan de Islamieten geloofden dat Mohammed er zijn reis naar de hemel begon op een ladder die in gouden licht gematerialiseerd werd.
Zie ook: Dom van de Rots, Jeruzalem.

Moslim

Een Moslim is een aanhanger van de Islam. Letterlijk betekent het ‘iemand die zich overgeeft’. Van een Moslim wordt verwacht dat hij zich houdt aan de vijf zuilen van de Islam. Het credo van de Islam is dat er maar één God is (Allah) en dat Mohammed zijn profeet is.
Zie ook: Islam, Koran, Mohammed.

 

Mozes

Mozes zou rond de 13de eeuw voor Christus geleefd hebben. Hij was voorbestemd om net als alle Joodse pasgeboren jongetjes ter dood te worden gebracht maar zijn moeder legde hem te vondeling in een mandje op de Nijl. Hij werd gevonden door de dochter van de farao en groeide op aan het hof. Wanneer hij als opgroeiende jongeman merkt dat zijn volk onrecht wordt aangedaan, doodt hij een Egyptische opzichter en moet vluchten. Hij wordt herder, trouwt een meisje maar wordt dan sprekend vanuit een brandend braambos door God opgeroepen zijn volk te bevrijden. De farao wil de joden niet laten gaan maar nadat zijn land getroffen wordt door tien plagen geeft hij toe. Mozes leidt zijn volk, 600000 mensen, door de woestijn gedurende veertig jaar. Volgens Itschak Luria zal dit volk reïncarneren bij de komst van de Messias. Op de berg Horeb in de Sinaï woestijn ontvangt hij de mondelinge en schriftelijke wet van God. De intocht in het land Kanaän maakt Mozes niet mee. Hij ziet het beloofde land vanaf de berg Nebo en sterft op 120 jarige leeftijd. Hij wordt door de Joden beschouwd als de auteur van de Torah. De Kabbalisten zeggen dat hij de geheimcode kende die zich in de verhalen van de Torah verschuilen en deze mondeling deelde met een select aantal leiders. Sinds toen werd de kabbala mondeling doorgegeven van generatie op generatie aan de wijste mannen van elke tijd.
Zie ook: Kabbala, Mirjam, Teba en Torah.

TOP

Delen: