De Kabbalist: van A tot Z

Hollywood kan de trompetten alvast klaarleggen; scénes als deze zijn geschreven voor de film
– De Volkskrant

Een bijzonder clevere kruising tussen De Da Vinci Code, De Alchemist en Indiana Jones. Kimpen heeft heel goed begrepen dat je wijsheid moet combineren met alledaagsheid om je lezers in de ban te houden.
– De Standaard

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Verloren stammen

Na de dood van Koning Salomo werd het Joodse volk in tweeën opgedeeld. De stammen Juda en Benjamin werden bekend als het Koninkrijk Juda en hadden als hoofdstad Jeruzalem. Zij werden Judeeërs genoemd.
De overige tien stammen verenigden zich in het koninkrijk Israël en kozen Samaria als hoofdstad. In 722 voor Christus veroverden de Assyriers het koninkrijk Israël, en de tien stammen werden weggevoerd naar het Assyrische rijk. Alleen de stammen van Benjamin en Judah bleven bewaard en zij kozen Jeruzalem als hun hoofdstad. De meeste van de huidige Joden geloven dat ze afstammelingen zijn van deze twee stamvaders. Ook zijn er tal van groepen, verspreid over de wereld, die claimen afstammelingen te zijn van de tien verloren stammen.
Zie ook: Assyriers, Jacob.

TOP

Delen: