De Kabbalist: van A tot Z

Hollywood kan de trompetten alvast klaarleggen; scénes als deze zijn geschreven voor de film
– De Volkskrant

Een bijzonder clevere kruising tussen De Da Vinci Code, De Alchemist en Indiana Jones. Kimpen heeft heel goed begrepen dat je wijsheid moet combineren met alledaagsheid om je lezers in de ban te houden.
– De Standaard

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eldad Hadani

In 875 reisde de opmerkelijke handelaar, Eldad Hadani, rond in onder meer Spanje en Italië. Hij had een vreemd accent dat het midden hield tussen Arabisch en Hebreeuws. Hij beweerde deel uit te maken van de stam van Dan en noemde zich ook Eldad de Danniet. Zijn naam Ha-dan-i verwees daar naar. Hij vertelde dat de voorouders van zijn stam ontsnapt waren bij de inval van de Assyriers en een nieuwe thuis hadden gevonden in een ver land. Vlakbij zouden nog andere stammen wonen, onder meer de verloren stammen van Naftali, Gad en Asher. "Aan de andere oever van de rivier Kosh," beweerde hij, "wonen de Levieten. Gedurende zes dagen in de week sleept deze rivier wit zand en stenen met zich mee, maar op Sjabbat rust ze." Zijn verhalen verlevendigden het Joodse geloof in het ooit terugvinden van de verloren stammen. Hij schreef zijn beweringen op in een kroniek die op ruime schaal werd verspreid. Zimra hechtte een groot geloof aan dit geschrift. Hoewel er ook rabbijnen waren die zijn verhaal in twijfel trokken.
Zie ook: Assyriers, Dan, Dannieten, Zimra.

Etz Chaim

Het bekendste boek van Chaim Vital, Etz Chaim (De Levensboom) bestaat uit acht delen:
Shaar Hahakdmot, over de creatie van de wereld.
Shaar Mamarei Rashbi, een commentaar op Zohar passages.
Shaar Mamarei Razal, een kabbalistische verklaring van de Talmoed.
Shaar Hapesukim, een commentaar op de verzen van de Tenach.
Shaar HaKavanot, over mystieke gewoonten, meditaties en gebeden.
Shaar HaMitzvot, een kabbalistische uitleg over de geboden en verboden.
Shaar Ruach HaKodesh, meditaties en kabbalistische gebruiken.
Shaar HaGilgulim, verklaring van zielsincarnatie en zielsverhuizing.
Zie ook: Chaim Vital.

Eva

De eerste vrouw. Ze werd gecreëerd uit een rib van Adam door God. Eva werd door de slang verleid te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad terwijl God dit verboden had. Ze gaf de appel ook aan Adam. Na het eten werden ze zich bewust van hun naaktheid. Ze werden door God verdreven uit de Hof van Eden. Eva kreeg drie zonen, Kaïn, Abel en Seth.
Zie ook: Adam en Lilith.

Exodus

Het tweede boek van de Torah dat het verhaal behandelt van de bevrijding van de Israëlieten uit de Egyptische slavernij en zich afspeelt rond 1300 voor Christus.

 

 

 

Ezana

Ezana was de koning van Ethiopië (Abessinië) en liet zich in 331 na Christus bekeren tot het christendom. Getuige hiervan zijn de nieuwe munten die hij liet slaan met daarop het kruissymbool.

 

TOP

Delen: