De Kabbalist: van A tot Z

Hollywood kan de trompetten alvast klaarleggen; scénes als deze zijn geschreven voor de film
– De Volkskrant

Een bijzonder clevere kruising tussen De Da Vinci Code, De Alchemist en Indiana Jones. Kimpen heeft heel goed begrepen dat je wijsheid moet combineren met alledaagsheid om je lezers in de ban te houden.
– De Standaard

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Falasja

Letterlijk vertaald betekent Falasja, vreemdeling of banneling. Ze noemden zichzelf Beta Israël, het Huis van Israël. Zimra was de eerste rabbijn in de geschiedenis die bij Joodse wet verklaarde dat de Falasja’s échte joden waren. In 1908 werd zijn uitspraak bekrachtigd door de hoofdrabbijnen van 45 landen. De rabbijnen beschouwen hen als nakomelingen van Dan, één van de verloren stammen van Israël. Volgens de Falasja’s zelf zijn ze nakomelingen van de, in de bijbel niet beschreven, romance tussen de Koningin van Sheba en Koning Salomo. Dit verhaal staat opgetekend in hun geschiedeniswerk Kebra Nagast. Ze waren zolang geïsoleerd van de rest van de wereld, dat ze ervan overtuigd waren dat alle Joden zwart waren. Hun Joodse gebruiken wijken op sommige punten af van het traditionele Jodendom. Zo hebben ze geen rabbijnen maar monniken die alleen en celibatair leven en een oudere vorm van Kabbala bestuderen.
Vanaf 1980 werd hun Joodse geloof in Ethiopië verboden. Twaalfjarige Falasja jongetjes werden uit hun gezin weg gehaald en verdwenen spoorloos. Ze werden vervolgd en gevangen gezet. In 1975 werden zij door Israël officieel erkend als échte Joden wat leidde tot ‘Operatie Mozes’ in 1984. Tienduizend Falasha’s werden naar Israël gevoerd. Maar duizenden bleven nog steeds in slechte omstandigheden achter. Vele gezinnen waren verscheurd. Kinderen groeiden in het vreemde Israël op zonder hun ouders. In 1991 werden er onder de naam ‘Operatie Salomo’ nog eens 14.300 Falasha’s naar Israël gebracht.
Zie ook: Eldad Hadani, Jacob, Verloren Stammen en Zimra.

Francesa

De dochter van Itschak Luria en de grote liefde van Chaim Vital. Een opstandig, vijftienjarig meisje dat haar vader verwijt nooit aandacht voor haar te hebben gehad, omdat hij zich uitsluitend met de kabbala bezig hield. Luria huwelijkte zijn dochter uit aan de zoon van Joseph Karo, een beroemde rechter in Tsfat. Een symbolisch huwelijk om de klassieke Torah te verenigen met de mystieke Kabbala.
Ondanks dit huwelijk blijft Chaim houden van Francesa. Al is hij bang dat zij zijn Lilith is. Lilith, de demonische eerste vrouw van Adam, die sinds het begin der tijden mannen in verlokking brengt en ten gronde richt. Zowel het personage Francesa als het personage Anna zijn deels geïnspireerd op een unieke vrouw in de Joodse geschiedenis; Francesa Sarah. Chaim Vital schreef over haar: "Er woont een heilige vrouw in Tsfat, Francesa Sarah, die visioenen ziet in wakende dromen en stemmen hoort. De meeste van haar voorspellingen zijn waar."
Zij is de enige vrouw van wie bekend is dat ze de hulp van een engel kreeg om de toekomst te voorspellen. Zo zond ze een boodschap naar de wijze rabbi’s dat de stad om zou komen door een plaag. Deze ramp kon alleen vermeden worden indien ze zouden vasten, bidden en aan liefdadigheid geven. De rabbi’s gaven gehoor aan haar oproep en vaardigden een vastendag uit. Op die vastendag kreeg Francesa Sarah het visioen dat een beroemde rabbi acht dagen later zou sterven als offer voor de zonden van de hele Tsfatse gemeenschap. Precies acht dagen later, stierf de beroemde rabbi.

TOP

Delen: