De Kabbalist: van A tot Z

Hollywood kan de trompetten alvast klaarleggen; scénes als deze zijn geschreven voor de film
– De Volkskrant

Een bijzonder clevere kruising tussen De Da Vinci Code, De Alchemist en Indiana Jones. Kimpen heeft heel goed begrepen dat je wijsheid moet combineren met alledaagsheid om je lezers in de ban te houden.
– De Standaard

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Badchen

Bruiloftskomiek en ceremoniemeester.

 

 

 

Bethlehem

Bethlehem ligt tien kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Net binnen de bebouwde kom ligt volgens de overlevering het graf van de Joodse aartsmoeder Rachel dat door Joden wordt bezocht. Moeders bidden er voor het welzijn van hun kinderen, de zieken voor gezondheid, de dwalenden voor verlossing.
Zie ook: Rachel.

 

Bima

Verhoging in het midden van de synagoog van waar de Torah gelezen wordt. Dit ter herinnering van het feit dat de Torah op de Sinaai berg door God aan het Joodse volk werd gegeven.

 

 

 

 

Bir Al-Aruah

Bir Al-Aruah, of de bron der zielen, is een kelder onder de Rots van de Fundering in de Dom van de Rots. Volgens de Moslims is het de plaats waar de dode wijzen tweemaal per week samenkomen om te bidden. Mohammed zou daar op een nacht hun gebeden hebben geleid. Er zijn bezoekers die beweren dat ze er vreemde stemmen horen. Ook zouden de rivieren van het Aards Paradijs er gehoord kunnen worden. Zimra schreef over deze sluitsteen: "Er is een kelder onder de rots waar onze eerste koningen hun mannen zonden waarna ze verdwenen. Toen werd de kelder verzegeld met aarde." In deze kelder onder de kelder zouden zich de tempelschatten bevinden. In 1911 ging het gerucht in Jeruzalem dat een wetenschappelijk Engels onderzoeksteam in de geheime kelder waren geweest en er tussenuit waren getrokken met de tempelschatten (waaronder de Ark des Verbonds).
Zie ook: Ark des Verbonds, Dom van de Rots. Rots van de Fundering en Zimra.

Boeken van Mozes

Hier worden de eerste vijf boeken van de bijbel mee bedoeld die Mozes ontving van God op de Sinaai berg. Genesis. Exodus. Leviticus. Numeri. Deuteronomium.

 

 

 

TOP

Delen: