De Kabbalist: van A tot Z

Hollywood kan de trompetten alvast klaarleggen; scénes als deze zijn geschreven voor de film
– De Volkskrant

Een bijzonder clevere kruising tussen De Da Vinci Code, De Alchemist en Indiana Jones. Kimpen heeft heel goed begrepen dat je wijsheid moet combineren met alledaagsheid om je lezers in de ban te houden.
– De Standaard

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kabbala

Kabbala

Betekent ‘ontvangen’ of ‘dat was is ontvangen’. Het is de mystieke, esoterische kant van het Jodendom en zoekt een dieper begrip van de Torah dan zijn letterlijke interpretatie. De kabbala zoekt en geeft antwoorden over het wezen van God, het ontstaan van de wereld, de spirituele wereld en onze individuele relatie met God en met elkaar. Deze kennis is gebaseerd op de geheime leer die Mozes mondeling ontving van God op de Sinaai berg (naast de schriftelijke tien geboden en de Torah). Mozes wordt dan ook als de eerste kabbalist beschouwd. Volgens de kabbalisten zijn alle antwoorden op de grote vragen die elke generatie zich weer stelt, zoals, wie ben ik, waar kom ik vandaan, waarom zijn we hier, in code te vinden in de Torah. Het is heel lang een geheime leer gebleven die mondeling werd doorgegeven aan een select aantal rabbijnen per generatie. De studie was voorbehouden aan getrouwde rabbijnen boven de veertig jaar. Oningewijden die de kabbala bestudeerden, liepen het gevaar gevangen te worden door krankzinnigheid. Men vond de kennis te gevaarlijk om met de grote massa te delen. Het zou ook voor verkeerde doeleinden kunnen ingezet worden. Men vergelijkt de kennis wel eens met die van een ui. Onder elke laag van de Torah ligt een andere verborgen die nieuwe, hogere inzichten onthuld. Volgens de traditie heeft de Torah 70 gezichten, wat wil zeggen dat elke passage in de bijbel 70 verschillende lagen verbergt.
Zie ook: 'Over Kabbala'

Kaïn

De Zohar beschrijft dat Kaïn geslachtsgemeenschap had met de Klipa (Lilith en haar dochters). In eerste instantie wijst hij hen af maar met boosaardige kracht overhaalt ze hem. Veel negatieve krachten die vrij spel hebben in de wereld komen voort uit het nageslacht van Kaïn en de Klipa. De Zohar schrijft: "Toen Kaïn geboren werd, lukte het de Klipa niet zich aan hem te hechten, maar later hechtte ze zich alsnog aan hem en openbaarde ze hem de aardgebonden en de vliegende geesten". De Zohar gebruikt het woord Klipa omdat Lilith niet gebruikt mocht worden. Klipa betekent ‘schil’  en verwijst naar de schil die zich om ons heen vormt wanneer we bezwijken voor negativiteit of zelfzuchtigheid.
Zie: Abel.

Kaïnsteken

Het teken op het voorhoofd dat verwijst naar de misdaad van Kaïn, de moord op zijn broer.

 

 

 

 

Karo

Het personage Karo is geïnspireerd op Joseph Karo die in 1488 in Spanje of Portugal werd geboren en stierf in 1575 in Tsfat. In 1497 verhuisde Karo naar Turkije waar hij zich niet alleen bekwaamde in de Joodse wetgeving maar ook kennis kreeg van de kabbala. Zijn eerste vrouw stierf op jonge leeftijd. Met zijn tweede vrouw woonde hij een poosje in Bulgarije.
In 1537 verhuisde hij naar Tsfat. Daar werd hij de autoriteit op gebied van wetgeving. Zijn boek Sjoelchan Aroech werd het standaardwerk op gebied van Joodse wetgeving en is dat nog tot op de dag van vandaag. Chaim Vital schrijft dat Karo één van de weinigen was die het voorrecht had met een ‘maggid’ te spreken, een ‘engel’. Karo schreef over deze ontmoetingen (die vijftig jaar lang plaatsvonden) en wat de engel hem onthulde een boek, Maggid Meisharim. In 1564 stierf Karo ’s tweede vrouw. De raad van de wijzen opvolgend dat een man nooit lang ongetrouwd mag blijven, huwde hij een derde vrouw.
Karo stond bekend als een extreem nederig en rechtvaardig man. Hij was populair omwille van zijn naastenliefde. Zijn deur stond 24 uur open voor de armen, de behoeftigen en voor iedereen die geestelijke hulp nodig had. Naast zijn huis bevond zich de synagoog waar hij recht sprak. Een herbouwde versie hiervan bevindt zich nog steeds in het huidige Tsfat en wordt nog steeds druk gebruikt, onder meer als school voor Torah studie. Zijn zoon Yehuda trouwde met de dochter van Itschak.
Zie ook: Bima, Yehuda Karo.

        

Kebra Nagast

De Kebra Nagast, of Het boek der glorie van de Ethiopische koningen, is de officiële geschiedschrijving volgens de Ethiopiers dat ‘de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid’ vertelde. Het zou geschreven zijn in de 13de eeuw. In deze geschiedenis wordt het verhaal verteld van de liefdesgeschiedenis van Salomo en de koningin van Sheba, hun zoon Menelik, en de Ark die in Ethiopië terechtkwam. Eén van de eerste vertalingen werd gemaakt door de alchemist en kabbalist Enrique Cornelio Agrippa (1486-1535).
Zie ook: Falasja, Koning Salomo en Koningin van Sheba.

Ketoeba

De akte waarin de morele en financiële plichten van de man ten opzichte van zijn vrouw zijn vastgelegd. Het tekenen van de Ketoeba laat zien dat hun huwelijk niet alleen een emotionele en fysieke verbinding is, maar ook een wettelijk en moreel engagement. Het wordt door de bruidegom en de twee getuigen ondertekend.

 

 

Kirat

Reeds in de oudheid was bekend dat de zaden van de Johannesbroodboom weinig variatie kenden in afmetingen en gewicht, ongeveer 197 milligram. Daarom gebruikte men het als gewichtseenheid voor goud en juwelen. Sinds 1907 is het karaat als gewichtseenheid gestandaardiseerd op exact 200 milligram. Eén gram is dus vijf karaat. De gewichtseenheid karaat is niet hetzelfde als de karaat uit de goudhandel die een indicatie is van het goudgehalte in legeringen.
Zie ook: Johannesbroodboom.

Klaagmuur

Tijdens de verbouwingen aan de tempel, onder gezag van Herodes de Grote, werd de Westelijke muur gebouwd als ondersteunende muur voor de vergroting. Deze muur was lang de schutmuur van een stort. De legende vertelt dat door toedoen van Itschak Luria deze muur erkend werd als restant van de Tempel. Klaagmuur is een spotnaam omdat de Joden er hun gebeden en wensen uitspreken.
Zie ook: Herodes.

Knekelkoorts

Ouderwetse term voor cholera. Een ziekte die zo snel verloopt dat de patiënt binnen enkele uren overlijdt. Kenmerken zijn; buikpijn, misselijkheid, braken, diarree, nagels die zwart kleuren en de huid die loodgrijs wordt. De patiënt veroudert zienderogen door verzonken ogen en een verkrampte grimas. Op de tong vormt zich een dik wit beslag. De buik van het slachtoffer verandert in een weke massa. Een doeltreffend geneesmiddel, helaas niet bekend in de 16de eeuw, is een waterige oplossing van suiker en zouten. In 1572 woedde een cholera epidemie in Tsfat die aan onder meer Itschak het leven kostte.

Koning Salomo

Salomo is de zoon en troonopvolger van David. Wanneer Salomo, op jonge leeftijd, nog maar net koning is geworden, mag hij van God een wens doen. Salomo vraagt wijsheid en het vermogen om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden. Koning Salomo staat bekend als de wijste koning aller tijden die beschikte over krachten die de geesten van de onzichtbare wereld beheerste. Een wijs oordeel wordt ook in onze tijd nog steeds een Salomonsoordeel genoemd. Hij regeerde van ongeveer 970 tot 930 voor Christus. Zijn bekendste daad is de bouw van de Tempel van Jeruzalem als onderkomen voor de Ark des Verbonds. Hij bestuurde op een voortreffelijke en goed georganiseerde manier zijn land. Tevens staat hij bekend als de geniale auteur van heel wat werken, waarvan het Hooglied één van de bekendste is. Omwille van zijn liefde en huwelijken met vele heidense vrouwen (volgens de bijbel 300 echtgenotes en 700 bijvrouwen) kwam hij in de verleiding tot afgoderij, om de godsdienst van zijn vrouwen te eren. De profeten voorspelden dat zijn nageslacht daarom zware tijden zou kennen en de eenheidsstaat uit elkaar zou vallen. Bijna onmiddellijk na zijn dood brak een burgeroorlog uit die tot twee nieuwe koninkrijken leidde; Juda en Israël. Door dat het rijk verzwakt was, werden beide rijken belegerd door vreemde volkeren en 400 jaar later hadden de Joden geen eigen staat meer. Dit zou duren tot de vorming van het huidige Israël.
Zie ook: Kebra Nagast, Menelik, Tempel van Jeruzalem/Salomo.

Koningin van Sheba

De koningin van Sheba (of Saba) regeerde in de 11de eeuw voor Christus over een groot rijk in het tegenwoordige Zuid-Jemen en Ethiopië. Haar Ethiopische naam is Makeda. In Koningen, hoofdstuk 1 wordt haar ontmoeting met Koning Salomo verteld. Omdat ze zovele verhalen over Salomo ’s wijsheid gehoord had, bezocht ze hem met goud, specerijen en edelstenen en legde hem ingenieuze raadsels voor. Eén van de vermelde raadsels in de Midrasj luidt: "Zeven vertrekt. Negen begint. Twee schenken. Eén drinkt." Salomo ’s correcte antwoord was: "Zeven dagen is de tijd dat een vrouw onzuiver is. Negen maanden van zwangerschap. Twee borsten van de moeder die één kind zogen." Ze was zo onder de indruk van zijn wijsheid dat ze zijn godsdienst overnam. De Joodse historicus Flavius Josephus is de eerste die een seksuele relatie tussen Salomo en de koningin van Sheba suggereerde. Volgens de Ethiopische geschiedenis kwam de koningin zwanger van Salomo terug thuis. Ze baarde een zoon Menelik. Er wordt gezegd dat de koningin van Sheba ook een vermomming van Lilith was.
Zie ook: Kebra Nagast, Lilith, Menelik.

Koran

De Koran spreekt met respect over de Torah, de psalmen en het bijbelse evangelie waardoor volgens de Islam God in vroegere tijden tot de mensen heeft gesproken. Maar de Koran stelt de laatste en beslissende openbaringen van God te openbaren. Koran betekent letterlijk oplezing. 
Zie ook: Islam, Mohammed, Moslim.

 

 

Kwassiehout

Hout van de kwassieboom met opvallend rode bloemen. Het hout en de bast, die uiterst bitter smaken, zijn koortswerend en werden gebruikt als bestrijdingsmiddel tegen draadwormen.

 

 

 

 

TOP

Delen: