Discussietips

 1. Luca Sellari, de ‘echte’ prins van Filettino, op wie dit boek geïnspireerd is, verklaarde zijn dorp onafhankelijk toen hij gedwongen werd om zijn dorp te fuseren met het nabijgelegen dorp Trevi. Ook in Nederland fuseren steeds meer dorpen uit bezuinigingsmaatregelen, en zijn er zelfs plannen om drie provincies met elkaar te laten fuseren (Utrecht, Flevoland en Noord-Holland). Wat vindt u van fuseren? Denkt u dat hiermee geld wordt bezuinigd?
 2. De prins van Filettino voert in zijn prinsdom een eigen munt in, de fiorito, omdat hij ontdekt dat de euro nergens meer op gebaseerd is, en geen reële tegenwaarde heeft in de werkelijkheid. Wist u dat de euro niet gedekt was door een goudstandaard? Wat vindt u ervan dat meer dan 90 % van de euro’s uit het niets gecreëerd worden en enkel bestaan in de digitale werkelijkheid? Tast dit wel of niet uw vertrouwen in de euro aan? Vindt u dat we wel of niet met de euro moeten doorgaan? Zou u het aandurven om in een andere munt te stappen?
 3. De banken bezitten slechts 3 à 10 procent van het geld dat ze beheren. Al het andere geld is uitgeleend, of geïnvesteerd in (vaak wankele) beleggingsproducten. Heeft u het gevoel dat uw spaargeld toch veilig is bij de bank? Wat denkt u dat er gebeurt wanneer morgen een aanzienlijk aantal mensen hun spaargeld opvraagt bij de banken?
 4. De banken zijn behoorlijk in de problemen geraakt door de onzekere beleggingen waar ze in stapten. De gangbare opinie is desondanks dat we de banken kost wat kost moeten redden, en dat heeft de overheid inmiddels al een paar keer gedaan, met ons belastinggeld. In IJsland koos men voor de burgers in plaats van voor de banken, en liet men de banken failliet gaan. IJsland is daardoor het enige land in Europa dat uit de economische crisis is. Vindt u dat we de banken failliet moeten laten gaan die niet doen wat ze beloven?
 5. In de bijbel staat dat rente vragen verboden is. Ook bekende filosofen als Aristoteles en Thomas van Aquino vonden rente misdadig, en stelden dat geld geen geld zou moeten opbrengen. De hoge rentelasten van overheid en staat op de miljarden schulden die er gemaakt worden, zorgen ervoor dat de schuldenberg haast nooit meer terug te betalen is. Zou u er voorstander van zijn als de rente werd afschaft?
 6. Wie een huis koopt betaalt in werkelijkheid door de rente, 2 à 3 maal het aankoopbedrag aan de bank. De eigenaar moet zijn échte huis in borg geven, voor geld dat ‘uit het niets’ gecreëerd wordt. Vindt u het normaal dat een bank op een hypotheekbedrag zoveel geld verdient? Of zou een vaste som van bijvoorbeeld 10 % van het aankoopbedrag niet rechtvaardiger zijn?
 7. In het boek wordt het werknemersschap afgeschaft, zodat iedereen eigenaar wordt van het bedrijf waarin men werkt. Zo kan iedereen mee beslissen over wat men verdient, waar men geld in investeert, en hoeveel geld men opzijzet voor mindere tijden. Gelooft u in dit systeem? Zou u zelf meer gemotiveerd zijn voor uw werk als u meedeelde in de winst? Zou u dan ook gemakkelijker accepteren dat u in mindere tijden minder zou verdienen?
 8. In het boek komt ‘de prins’ in opspraak door een seksschandaal. Vele prominente figuren komen ten val door seksschandalen. Vindt u dat mensen met macht ook privé een onbesproken reputatie moeten hebben? Waar ligt voor u de grens? Denkt u dat sommige seksschandalen in scène worden gezet om mensen in opspraak en ten val te brengen?
 9. Europa komt meer en meer onder druk te staan. De zuidelijke landen hebben het zwaar en moeten door de noordelijke landen gered worden. Bent u een voorstander van de Europese Gemeenschap? Denkt u dat Europa minder goed af zou zijn zonder de Europese Gemeenschap? Is er nog een weg terug, denkt u? Vindt u dat we nog meer landen, zoals bv. Turkije, moeten toelaten bij de Europese Gemeenschap?
 10. Ondanks dat ook Nederland steeds in zwaarder weer terechtkomt door de economische crisis en er ook hier steeds meer bezuinigd moet worden, is er nauwelijks onvrede. Niemand gaat de straat op, en iedereen accepteert de maatregelen die de regering meent te moeten nemen. Waarom houdt iedereen zijn mond denkt u? Gaat het toch nog te goed in Nederland? Wat zou voor u reden zijn om het niet meer te pikken en deel te nemen aan protest? Zou u de straat op gaan?
 11. In het boek De prins van Filettino komt uiteindelijk ook de schrijver als personage in het boek, die de toestand beschrijft van de boekenwereld. Waarom denkt u dat er steeds minder boeken verkocht worden? Koopt u zelf boeken, of leent u ze? Zou het besef dat een schrijver slechts een miniem percentage verdient op zijn boeken, voor u reden zijn om de volgende keer gemakkelijker een boek te kopen, in plaats van het te lenen? Koopt u uw boeken bij de plaatselijke boekhandelaar, of op internet? Zou u illegale boekenbestanden downloaden op uw e-reader?

TOP

Delen: