Terug naar overzicht

Genieten

Genieten

16/01/2008 - De tien wetten van Creatie - De geheimen van de Kabbala

In Balans - Interview met Geert Kimpen, auteur van 'De Kabbalist'
Interview in maandblad "GENIETEN" in januari 2008.
Tekst: LIesbeth Cooymans

Inleiding:
Voor Geert Kimpen begon met het schrijven van zijn bestseller 'De Kabbalist', wist bij nauwelijks meer over de kabbala dan wat de doorsnee-mens erover weet: dat het een geheimzinnige filosofie is, een mystieke bestudering van de tora, een oude leer waarmee Madonna 'dweept'. De kabbala heeft zijn leven echter grondig veranderd. De ontstaansgeschiedenis van het boek alleen al, is een verhaal dat zo onwaarschijnlijk is dat het bijna huiveringwekkend wordt. Dankzij de kabbala heeft Geert Kimpen de zin van het leven ontdekt, zijn ultieme droom - schrijver worden - kunnen verwezenlijken, zijn doel in het leven gevonden. 'Ik zie nu in dat je als mens een enorm potentieel hebt. Stellen dat iedereen de kracht heeft om de wereld te veranderen, is niet langer naïef. Het is heel concreet. Het staat allemaal haarfijn beschreven in de tora, een boek dat zo geniaal in mekaar zit dat het bijna geen menselijk boek meer kan zijn.'

Genieten

Toen u enkele jaren geleden in de leer ging bij een kabbalistische leraar, verstond u haast niets van de lessen, en toch zette u door omdat u er zo enthousiast over was. Wat trok u aan in de kabbala?
Geert Kimpen:
De rationele kant ervan. De kabbala is eigenlijk een puur wetenschappelijke ontleding van een stuk van de bijbel. Hij zegt dat je niets moet geloven wat je niet zelf hebt ontdekt of ondervonden. Als je de wetten van de kabbala toepast, ondervind je vanzelf hoe het leven werkt. De kabbala gaat in op de wetmatigheden van het universum die heel logisch zijn. Als je die wetmatigheden volgt, word je stap voor stap vanbinnen getransformeerd zonder dat je rare kleren hoeft te dragen. Of iets hoeft te geloven; het wordt wéten, in plaats van geloven.
U bent altijd al op zoek geweest naar spiritualiteit in uw leven. U bestudeerde het boeddhisme, het hindoeïsme, de islam. U zocht uw 'heil' in een aantal new-age bewegingen, maar kwam telkens van een kale reis terug. Terwijl de kabbala plots het ultieme antwoord blijkt op alle grote levensvragen. Is daar een verklaring voor?
Geert Kimpen:
In feite hebben DE DRIE wereldgodsdiensten dezelfde wortels, nl. die eerste vijf boeken van het Oude Testament, die de joden de Tora noemen. Alles is daar een afsplitsing van: het Christendom is zich gaan focussen op Jezus Christus, de Islam op Mohammed. Terwijl het Jodendom het bij de tora heeft gehouden, maar de gelaagdheid ervan is gaan bestuderen. En het is precies die gelaagdheid die een antwoord geeft op alle grote levensvragen. De tora is in wezen een geniaal cryptogram, een grote kruiswoordpuzzel die op verschillende manieren te lezen is: alle letters vormen een eenheid, maar hebben ook nog eens een getalwaarde, je kunt ze diagonaal lezen, er zijn sleutelletters enz. De tora is een geheimcode die zich laag na laag onthult. Op die manier krijgt alles wat in het Oude Testament staat een totaal nieuwe betekenis. Ik heb zoals veel Vlamingen een katholieke opvoeding gekregen en ik heb dat katholicisme op een bepaald moment achter me gelaten. Ik vond geen inspiratie in de bijbel. Ik vond het niet meer dan 'oude verhalen'. Terwijl ik nu dankzij de kabbala smoorverliefd ben op die verhalen. Ik heb de Bijbel in een ander licht herontdekt. En verwonder me dagelijks over Multi-gelaagdheid. 
Op welke manier?
Geert Kimpen:
Het scheppingsverhaal bijvoorbeeld, het verhaal over Adam en Eva leest als een sprookje. Iemand met een rationeel verstand kàn dat verhaal niet ernstig nemen. Maar als je de codes kent, is het scheppingsverhaal niet meer of minder dan het verhaal van de Big Bang. Al bijna tweeduizend jaar geleden - de kabbala is voor het eerst op schrift gesteld in de 2de eeuw - hadden de kabbalisten DEZE wetenschappelijke verklaring van hoe alles is ontstaan. Een ander voorbeeld: het 'Onze Vader', een gebed dat we allemaal kennen. Christenen zien in 'Uw wil geschiede' een gebod tot gehoorzaamheid en onderdanigheid, maar daar gaat het helemààl niet over: het gaat over het feit dat wij allemaal een onderdeel zijn van het universum en dat wij op aarde net zo'n schepper moeten worden als de Grote Schepper zélf. Wanneer we zeggen "Onze vader die in de hemelen zijt" bedoelen we tegelijkertijd; die de hemelen IS, oftewel het heelal zelf. Tegenover het heelal is het niet moeilijk je 'nietig' te voelen, én groots tegelijkertijd omwille van het wonder van je leven. In het scheppingsverhaal 'zag God dat het goed was'... behalve bij de mens. Wat moeten we daar achter zien? Dat de schepping niet af is. Dat wij als mensen verder moeten werken aan de schepping. Dat alles wat wij doen een invloed heeft op de rest van de kosmos. En dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben. Dat we kunnen kiezen.
De kabbala is niet enkel spiritueel, maar zelfs heel rationeel, wiskundig en wetenschappelijk. Men zegt dat de genetische code en de nummering van de chemische elementen verwant zijn aan de numerologische opvattingen die de kabbala bestudeert. Zelfs Pythagoras, één van de grootste wiskundigen uit de geschiedenis, wordt erbij gehaald.
Geert Kimpen:
Pythagoras was een kabbalist. Al zijn beroemde stellingen zijn afgeleid uit de kabbala. Ook de grote natuurkundige Isaac Newton - de man die de zwaartekracht ontdekte en die als eerste kon bewijzen dat de kleur wit een samenstelling is van alle andere kleuren - was een kabbalist. Tijdens mijn research voor het boek kwam ik hem opvallend vaak tegen. Samen met Einstein is Newton wellicht de meeste geniale mens ter wereld geweest en hij blijkt al die wijsheid uit de code van de  kabbala te hebben gehaald. Ik ben nu bezig aan een nieuwe roman, met Isaac Newton als hoofdpersonage. Zijn grote droom - als wetenschapper - was niet meer of minder dan God begrijpen. Ik vind de relatie tussen spiritualiteit en wetenschap enorm boeiend. Het is mijn grootste hoop dat beide elkaar ooit zullen bevruchten. Je voelt nu dat de wetenschap tegen zijn grenzen aan begint te lopen en ook de religie staat tegen een muur. Een verbinding tussen beide zou wel eens tot ongelooflijke inzichten kunnen leiden.

Genieten

Wat is voor u de essentie van de kabbala?
Geert Kimpen:
Dat de mens een ongelooflijke scheppingskracht heeft en hier op aarde is om zijn maximale 'vorm' aan te nemen. Iedereen moet zijn talenten maximaal ontplooien en wel zo dat je ze teruggeeft aan de wereld. Met andere woorden: iedereen kan zijn dromen realiseren, maar wel op voorwaarde dat je die droom koppelt aan een universeel doel. Als iedereen dat zou doen, zouden we niet ver af zijn van een volmaakte wereld, of van het 'aards paradijs'. Dat wil niet zeggen dat we met z'n allen groots en meeslepend moeten zijn, maar wel dat iedereen, binnen zijn eigen talenten, het beste van zichzelf zou moeten geven. De wereld zou er helemaal anders uit zien. De kabbala legt sterk de nadruk op de spanning tussen wat er zich binnen in jezelf en wat er zich in de wereld en de kosmos afspeelt. De wereld die we hebben gecreëerd - met zijn oorlogen, zijn terrorisme, zijn milieurampen en universele opwarming - hebben we ook in onszelf gecreëerd. De kabbala zegt bijvoorbeeld: kijk eerst eens naar de terrorist in jezelf vooraleer je het wereldterrorisme veroordeelt. Kijk eerst eens naar de manier waarop je je eigen lichaam en geest vervuilt met alles wat ongezond is, vooraleer je de grote milieuvervuilers met de vinger wijst. Wanneer we nu ieder voor zich beginnen met de oorlogen en vervuiling in ons eigen kringetje op te lossen, wat een mondiaal effect zou dat niet hebben? Vergevensgezindheid en mededogen zijn ook erg belangrijk in de kabbala. In feit biedt de kabbala dé oplossing voor alle grote conflicten tussen het christendom, de islam en het jodendom. De leer verbindt ze met elkaar, is de essentie van elke wereldreligie en biedt je zo'n prachtige levensinzichten dat het gewoon onmogelijk is om nog tegen elkaar te vechten.
Als die leer zo'n prachtige levensinzichten geeft, waarom doen degenen die hem kennen er dan zo geheimzinnig over en houden ze die inzichten het liefst van al verborgen voor niet-ingewijden?
Geert Kimpen:
Dat heeft vooral te maken met het feit dat het joods is en de joden zijn en blijven nog altijd een volk dat zich 'het uitverkoren volk' noemt. Veel - voornamelijk orthodoxe - joden willen de kabbala beschermen omdat ze vrezen dat er misbruik van zal worden gemaakt. Er wordt gezegd dat de 'grote kabbalisten' àlles konden. Dat ze échte scheppingskracht hadden. De formule van het leven zélf ligt besloten in de codes van de tora, maar met die formules kan je ook slechte dingen doen, zoals oorlogen ontketenen. Dat is de hoofdreden waarom de kabbala omgeven blijft door een web van geheimzinnigheid. Het is de verdienste van rabbi Berg, een Amerikaanse jood die in Los Angeles woont en werkt, dat de kabbala - via Madonna - enige bekendheid heeft gekregen. Rabbi Berg heeft de kabbala een beetje vereenvoudigd door de essentie eruit te halen. Zijn redenering is dat het onzin is om zoiets moois als de inzichten van de kabbala verborgen te houden. Hij wil ze liefst van alles wereldkundig maken, maar krijgt veel tegenwind van de orthodoxe joden.
Madonna lijkt écht zeer ernstig met de kabbala bezig. Het is blijkbaar veel méér dan een tijdelijke bevlieging of aandachttrekkerij?
Geert Kimpen:
Zeer zeker. Ik heb haar verschillende keren ontmoet in kabbalistische gebedscentra en ze is wel degelijk zeer ernstig met deze leer bezig. Het feit alleen al dat ze het cynisme van de media trotseert, dat ze dat belangrijker vindt dan haar carrière zelf, toont haar ernst. Madonna heeft alles bereikt in haar leven, alles waarvan andere mensen denken dat het hen gelukkig zal maken: beroemdheid, geld en succes. Het verschil is dat zij zelf absoluut wist dat dit soort dingen haar geen vervulling zouden geven. Ze miste iets. De kabbala heeft voor haar de verbinding gemaakt die ze nodig had. Het is haar verdienste dat de kabbala sinds een paar jaar op de wereldkaart staat. eEn tussen haakjes: dat werd 1800 jaar geleden in de kabbalageschriften voorspeld: dat er in het begin van de 21ste eeuw een beroemde persoon zou zijn die de kabbala onder de aandacht zou brengen.
Zijn er veel kabbalaleraren in de wereld? In Europa? In België of Nederland? En zo er zijn, hoe vind je ze dan?
Geert Kimpen:
(een tikje geheimzinnig) Ja, er zijn er, maar zij vinden jou. Net zoals in mijn boek, en zoals ook mij is overkomen. Het is de leraar die de leerling zoekt. De relatie tussen beide is trouwens heel intensief en confronterend, zoals ikzelf heb ondervonden. Mijn leraar trof me in het diepst van mijn ziel. De grootste les die ik in mijn leven heb gekregen, kreeg ik toen mijn boek werd gestolen (zie kaderstuk: De ongelooflijke ontstaansgeschiedenis van De Kabbalist, lc). Daarom ben ik ook niet boos op mijn eerste rabbi: ik ben hem ongelooflijk dankbaar. Omdat hij van mij een schrijver heeft gemaakt. Door de 'diefstal' heb ik ontdekt hoe wezenlijk dat boek voor mij was. Daardoor heb ik ook het lef gehad om er àlles voor op te geven: mijn baan als theaterregisseur, mijn opdrachten als theaterschrijver. Ik heb vertrouwen in mezelf gevonden en dat is de allergrootste zegening. Bovendien was de timing perfect.

GenietenPerfecte timing, terwijl u absoluut niet in het toeval gelooft?
Geert Kimpen:
Het toeval bestaat niet. De kosmos communiceert 24 uur op 24 met iedereen en is altijd en overal binnen bereik. Het enige wat je moet doen is de tekens die je krijgt, interpreteren.
Wie of wat is god voor de kabbala?
Geert Kimpen: Er is niets wat god niét is. De hele kosmos, alle sterren en planeten, de hele natuur en daarin ook de mens zijn bezield door goddelijke bouwstof. Wij maken allemaal deel uit van de gigantische implosie die de Big Bang was. Iedereen en alles vormt samen iets goddelijks.
Ik kan me voorstellen dat uw leven 360 graden is veranderd sinds u de kabbala hebt ontdekt. En dat niet alleen omdat u nu een succesvol schrijver bent geworden.
Geert Kimpen: Zeker. Ik ben nu ook helemaal doordrongen van de verantwoordelijkheid die ik heb voor mijn eigen bestaan. Ik heb mijn missie gevonden: ik wil iedereen inspireren om de maximale, allerbeste versie te worden die hij of zij kan zijn. En ik wil dat doen door nog méér boeken te schrijven en lezingen te geven over dit onderwerp.
Als men u vraagt welke uw godsdienst is, wat antwoordt u dan?
Geert Kimpen: Dat is een probleem! Enkele weken geleden kwam ik toevallig in het ziekenhuis terecht waar een lieve verpleegster me die vraag stelde. Ik kan me geen 'kabbalist' noemen, want ik ben niet-joods en 'kabbalist' is een eretitel die enkel toekomt aan joden die vanaf hun derde jaar worden ondergedompeld in de kabbalistiek. Ik ben ook niet katholiek meer. Ik noem me het liefst een 'zoekende leek met een zeer sterke belangstelling voor de kabbala'. God spreekt in verschillende talen tot ons, maar het is de taal van de kabbala die me het meest aanspreekt, ook al omdat de bijbel me meer vertrouwd is dan bijvoorbeeld de Baghavadvita of andere oosterse geschriften. Thuis, in mijn gezin, praktiseren we trouwens een aantal rituelen die bij de kabbala horen, zoals het aansteken van de menora (de zevenarmige kandelaar) op vrijdagavond, om Shekina, de vrouwelijke kant van god - liefde, warmte, troost, wijsheid - in de familie uit te nodigen en de sabbath in genegenheid met mijn dierbaren te vieren.

Zie ook : www.genieten.be

De ongelooflijke ontstaansgeschiedenis van 'De Kabbalist'

De manier waarop het boek 'De Kabbalist' - een historische roman over een jonge middeleeuwse kabbalist - is ontstaan, is op zich een verhaal waard. Voor wie het niet gelooft, lijkt het op een onwaarschijnlijk succesvolle commerciële stunt, maar Geert Kimpen zweert dat er geen woord van gelogen is. Hier komt het.

Geert Kimpen (41), opgegroeid in een boekenwinkel, droomt ervan schrijver te worden. In Nederland, waar hij met zijn vrouw Christine woont, is hij een niet onverdienstelijk theaterregisseur en -tekstschrijver. Zijn interesse in spiritualiteit leidt hem van het christendom naar EEN  (ps boeddist ben ik nooit geweest!) aantal esoterische new-age uitstapjes terug naar af. Als zijn dochter Zonneke wordt geboren, vraagt hij zich nog steeds vertwijfeld af wat de reden van zijn bestaan hier op aarde en wat de zin van dit alles is.
Op een avond tikt hij de eerste woorden in van wat hij denkt dat een nieuw boek over God gaat worden. Hij richt zich tot God en vraagt: 'God, waar zit je? Als je bestaat, geef me dan een teken. In ruil zal ik een boek over je schrijven, dat in de hele wereld zal worden gelezen.'
Enkele dagen later krijgt Geert een mailtje van een oude Russische rabbi in Amsterdam, die kabbalalessen aanbiedt. Dat mailtje is helemaal niet voor hem bestemd, maar raakte via één van de theaters waarvoor Kimpen werkte, in zijn mailbox. Kimpen besluit de lessen te gaan volgen, en hoewel hij naar eigen zeggen 'amper 10 procent' van wat er wordt gedoceerd begrijpt, blijft hij enthousiast doorzetten. In één van de spirituele tijdschriften waar hij af en toe voor schrijft, weidt hij een artikel aan zijn kabbalalessen.
Een week later oppert de kabbalaleraar tijdens de les als het ware terloops dat 'één van zijn leerlingen de geknipte persoon is om het verhaal van Chaim Vital, een jonge zestiende eeuwse
kabbalist en diens leraar Itschak Luria te schrijven'. Nog eens enkele dagen later vindt Kimpen in zijn brievenbus een bundeltje met historische informatie over deze twee middeleeuwse figuren. Hij besluit het boek te schrijven en begint een doorgedreven research, eerst vanuit zijn woonplaats in Nederland, later in Israël, op de plaatsen waar de historische figuren hebben gewoond.
Het verhaal gaat over Chaim Vital, die als eerste mens ter wereld de wijsheden van de kabbala op schrift wilde stellen, hierbij gesteund en aangemoedigd door zijn kabbalaleraar Luria. Als het boek af is, eist Luria de auteursrechten van het boek echter voor zich op, omdat het boek er slechts is gekomen dankzij zijn wijsheid. Om zijn doel te bereiken, moet Chaim Vital een levensgroot offer brengen: dat van zijn ego.
Tijdens het schrijven van 'De Kabbalist' stuurt Geert Kimpen regelmatig stukken naar zijn leraar om van hem de nodige feedback te krijgen. Groot is dan ook zijn verbazing als hij na één van zijn verblijven in Israël thuiskomt en ontdekt dat de oude Russische rabbi het boek onder zijn eigen naam heeft uitgegeven en er vijfduizend exemplaren van heeft laten drukken. Met vermelding van Geert Kimpen als 'taaladviseur'. Kimpen is verbijsterd. De geschiedenis herhaalde zich. Voor zijn kabbalaleraar was hij slechts 'de hand' die het boek had geschreven.
Toch zet Kimpen door: hij wil het boek koste wat kost zelf afwerken en is bereid daarvoor al zijn andere werk op te geven. Hij spant een kortgeding in om de rabbi te beschuldigen van plagiaat. Twee uur voor hij naar de rechtbank vertrekt, krijgt hij een telefoontje van zijn advocaat: de tegenpartij had zich teruggetrokken en zich bereid gevonden de 5000 reeds gedrukte exemplaren te vernietigen.
'De Kabbalist' van Geert Kimpen verscheen in maart 2006 en was een instant succes. Inmiddels is het aan zijn tiende druk toe, zijn er meer dan 50.000 exemplaren van verkocht, werd het in dertien talen vertaald en zijn er verregaande onderhandelingen over de publicatie ervan in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

'De Kabbalist' van Geert Kimpen is een uitgave van 'De Arbeiderspers' en wordt in België verdeeld door WPG-uitgevers. ISBN 978-90-2956533-2. Midprice 12,50 euro
Voor uitgebreide achtergrondinformatie: www.dekabbalist.nl

De tien wetten van Creatie

'Hij was op zoek naar god. Hij deed een verbijsterende ontdekking. Hij vond hem.' Zo begint het boekje 'Stap voor stap van wens naar werkelijkheid' waarin Geert Kimpen op een bevattelijke manier uitlegt hoe iedereen zijn eigen wereld kan scheppen en zijn dromen kan realiseren.

1. De wet van heimelijk verlangen

Het komt erop aan op zoek te gaan naar je eigen, persoonlijke, grote wens, een wens die je misschien al jaren geleden hebt begraven, en die wens te verwoorden en te verbinden met een hoger doel.

2. De wet van de innerlijke wijsheid

Je moet letten op de tekenen die op je pad komen en die je naar je doel leiden. Het is een kwestie van die tekenen te herkennen, te interpreteren en daar iets mee te doen.

3. De wet van het inzicht

Je moet een plan van aanpak maken om je wens (droom) concreet te maken. Je moet je informeren over alles wat met je doel te maken heeft: boeken lezen, met (wijze en ervaren) mensen praten, afspraken plannen, actie ondernemen, budgetten opstellen.

4. De wet van het geven

De motor van de scheppingskracht is het principe van geven en ontvangen. In dit stadium moet je durven vragen, maar ook kunnen geven. Volgens de kabbala is (minstens) 10 procent van wat je bezit, niet je eigen verdienste. Je moet bereid zijn om die 10 procent weg te schenken, maar je zult merken dat je het als een boemerang zevenvoudig terug krijgt. Wil je geld? Geef geld. Wil je respect? Geef respect. Wil je liefde? Geef liefde.

5. De wet van de kracht

Seks, lekker eten, drinken en genieten zijn in de kabbala geen schuldbeladen begrippen, maar geschenken van de schepping die ons kracht geven en onze drift aanwakkeren om voort te bestaan en onze onuitwisbare stempel na te laten in nageslacht en nalatenschap. Het is de creatieve kracht die ons moed en lust geeft om te vechten om onze dromen te realiseren.

6. De wet van de schoonheid en aantrekkingskracht

In de kabbalistische rechtspraak gaat men er bij een conflict van uit dat er twee partijen schuldig zijn. Het doel is verzoening, zodat er berouw en vergeving kan volgen. Het is de bedoeling om voor jezelf na te gaan met wie je in conflict bent, welke misdaden je begaan hebt en wie je onrecht hebt aangedaan. Pas als je vrede sluit met iedereen in je eigen omgeving, ben je een echte pacifist.
Durf jezelf ook mooi en aantrekkelijk te vinden: hoe je over jezelf denkt, dat straal je ook uit. Ga ervan uit dat je geluk en succes verdiént.

7. De wet van het leiderschap

De grote leiders van deze wereld die universeel bewondering afdwingen - Nelson Mandela, de Dalai Lama, Moeder Teresa e.a. - zijn zo groots en inspirerend geworden dankzij hun lijden. Elke grote leider heeft geleden. Zowel voorspoed als tegenspoed komen op je pad om je dichter bij je uiteindelijke doel te brengen. Het zijn allebei levenslessen. Kijk naar de positieve kanten van tegenspoed en probeer te zien welke lessen verscholen zitten in de pijn.

8. De wet van het succes

Heb vertrouwen in het succes dat je te wachten staat. Verleg je eigen grenzen. Gà voor je dromen. Denk eraan dat als je de maan wil raken, je minstens op de sterren moet mikken. Doe alle extra inspanningen die nodig zijn om je wens in vervulling te brengen.

9. De wet van het fundament

Op het moment dat je voelt dat je droom bijna binnen handbereik is, moet je terug naar de wortels ervan gaan. Herinner je waar het ooit allemaal begonnen is. Het is goed dat je hierover met een zielsverwant kunt praten en jezelf een spiegel kunt voorhouden en advies vragen. Hou rekening met die adviezen. Wees niet bang voor succes. Vlak voor de eindstreep wordt elke winnaar geconfronteerd met angst om te winnen. Dit is een onbewust proces, dat velen verhindert om hun droom te realiseren. Neem bewust afscheid van je oude, vertrouwde 'ik' en bereid je voor op je nieuwe leven als winnaar. Laat los.

10. De wet van het koningschap

Draag je succes met fierheid en trots, niet met ijdelheid. Wees dankbaar aan de wetten van de creatie, aan goed en aan alle mensen die je hebben geholpen. En deel je droom met anderen.

www.genieten.be

TOP

 

Delen: